Vår vision är att alla vuxna anhöriga ska bli trygga vuxna som är en förutsättning för trygga barn.  

2016 grundades Trygga Vuxna som stödjer vuxna som är anhöriga och medberoende till personer med beroende sjukdomar såsom t.ex.. alkoholism, missbruk eller psykisk sjukdom. Grundandet av Trygga Vuxna är att vi genom 6 års hårt arbete med Trygga Barnen insett att anhöriga vuxna också behöver hjälp. Genom Trygga Vuxna får du information, stöd och hjälp som medberoende och anhörig

Trygga Vuxna bygger på personliga erfarenheter av alkoholism i familjen. Agneta Trygg levde tillsammans med Hans Trygg som tyvärr dog av alkoholrelaterade skador våren 2010. Då insåg Agneta att det inte bara är alkoholisten som behöver hjälp, utan även de anhöriga, vuxna och barn.

När Agnetas dotter Olivia en dag ställde sig upp i sin klass och berättade att hon hade en pappa med alkoholproblem, fick hon reda på att hon var långt ifrån ensam med den problematiken. Många hörde av sig till henne och det visade sig att det var många fler än man kunnat tänka sig som bar på liknande erfarenheter. Trygga Barnen startades därför redan hemma hos Olivia och Agneta där även den vuxna anhöriga hörde av sig för hjälp och råd.

Agneta Trygg och hennes tre barn medverkade i dokumentären DJÄVULSDANSEN med Ann Söderlund och Sanna Lundell. I serien lyfter de medberoendet och anhörigproblematiken för första gången på riktigt för hela svenska folket. Efter denna programserie har Agneta och stiftelsen Trygga Barnen där Olivia Trygg är generalsekreterare fått tusentals emails och telefonsamtal från drabbade över hela Sverige.

Det är viktigt att vi i Sverige samordnar anhörigstödet så att alla får det stöd som de förtjänar. Alkoholkonsumtionen ökar i vissa målgrupper och näringslivet har inte tydliga alkohol och drog policys. Genom Trygga Vuxna kan du som anhörig vuxen söka hjälp, få råd och stöd för att kunna leva lyckligt och bra framöver!

Varför Trygga Vuxna?

Trygga Vuxna finns för att nå föräldrar och vuxna där det föreligger tabu och skam att tala öppet om beroenden. Vi finns för att vuxna och föräldrar som lever i ett medberoende ska få den hjälp som behövs för dem och därmed kunna hjälpa sina barn och nära. Vi kopplar inte alltid sambandet mellan riskbruk, missbruk, medberoende och anhöriga till det ökade antalet psykiskt sjuka i samhället idag.

" 1 miljon svenskar har någon form av missbruk. Det går 4-6 anhöriga på varje missbrukare vilket innebär att nästan hälften av Sveriges befolkning är anhöriga på något sätt."

" Omkring 10% av Sveriges befolkning har någon form av statlig ekonomisk ersättning på grund av utbrändhet, stress och psykisk sjukdom vid 30–35 års ålder."

" Samhället skulle kunna minska sina kostnader med 35 miljarder kronor per år om omfattningen av psykisk ohälsa och missbruk minskar betydligt hos gruppen barn som anhöriga i vuxen ålder. Tidiga förebyggande insatser kommer att bidra till minskade samhällskostnader inom detta område."

" Var tionde medarbetare i Sverige upplever att de påverkas negativt av kollegor som dricker för mycket."

Agneta Trygg - Grundare
E-post: agneta.trygg@tryggavuxna.org
Telefon: 070-431 50 11

 

Min vision är att Trygga Barnen & Trygga Vuxna inte ska behöva finnas. Men det kommer inte ske under min tid!
— Agneta Trygg

FLICKAN SOM INTE VILLE SOVA

Filmen är hämtad från Stiftelsen Trygga Barnen


TRYGGA VUXNA

- en förutsättning för trygga barn.

Vi hjälper vuxna medberoende och anhöriga till personer med beroende såsom som missbruk eller psykisk ohälsa. Genom Trygga Vuxna får du kontakt med terapeuter, advokater samt läkare. Vi erbjuder dig stöd och rådgivning samt någon att hålla i handen för att kunna förändra din livssituation. Vi erbjuder dig också utbildning som kan vara ett första steg i ditt förändringsarbete. Det är aldrig fel eller försent att söka hjälp. 

Vi finns här för dig!

HJÄLPPORTALEN

Vår vision är att kunna hjälpa anhöriga med punktinsatser av erfarna terapeuter, advokater och läkare inom familj, medberoende och anhörigproblematik. 

Läs om Madeleine och Cecilia som idag är knutna till oss på Trygga Vuxnas hjälpportal.

VÄNTA INTE, SÖK HJÄLP NU !

TERAPEUTER


Madeleine Swartz - Nya Steget

Madeleines väg till framgångsrik medberoendeterapeut är kantad av erfarenheter som gör henne unik. Hon växte upp på olika platser i världen vilket har gett henne möjligheten att möta olika kulturer. Något som har gett henne en bred syn på människan.

Madeleine har medverkat i utvecklingen av program hos fler av de stora öppenvårdsinstitutionerna, där hon är en eftertraktad resurs. Efter mer än ett decennium av att hålla grupper, utbildningar och ge enskild terapi har kunskapen nu samlats i ett system av böcker, e-terapi och studiematerial. I boken Res dig! bjuder Madeleine in sin familj och skapar därmed ett ovanligt ärligt perspektiv på tillfrisknande


Cecilia Németh - c/o Coaching

Cecilia har under en längre tid haft glädjen att lyfta och ta fram potentialen hos andra människor.
Hon arbetar med samtal inom psykosyntes integrerat med Non Violent Communication med hela familjer. Att må bra handlar om att behandla sig själv med respekt. Cecilia arbetar ur ett helhetsperspektiv där tankarna vi tänker och maten vi äter avspeglar hur vi ser oss själva.
Ibland tröstar vi oss genom ett destruktivt ätande istället för att ta tag i beroendet eller problemet vi faktiskt har.
En trygg vuxen betyder en människa som tar ansvar för sitt och sin familjs liv på bästa sätt. En trygg människa med mod att våga förändra sig framåt

AMBASSADÖRER

Möt några av våra ambassadörer och förespråkare som kämpar för dig och med dig! Beroendeproblematik och psykisk ohälsa finns överallt och behöver lyftas upp och in i varje politiskt forum, varje stad, varje kommun, varje vardagsrum, varje skola och förskola. Vi som är ambassadörer för Trygga Vuxna brinner för att hjälpa medberoende och anhöriga vuxna.

DU ÄR INTE ENSAM !


Agneta Trygg - Grundare Trygga Vuxna

Agneta är ordförande i Trygga Barnen där hennes dotter Olivia Trygg är generalsekreterare. Agneta driver utvecklingen av Trygga Vuxna tillsammans med Mikaela Frohde. Agneta var gift med en alkoholist och hon har nu god kunskap om hur hon påverkades, hur hennes beteenden förändrades och vilket behov av eget stöd hon behövde. Idag har hon distans till den livssituationen och ser behov av att stödja anhöriga partners. Redan idag har hon genom spontana kontakter många samtal med anhöriga. Agneta har sett ett stort behov av att organisera stödet för vuxna anhöriga. Det ska finnas en plan för alla anhöriga redan från början.

Agneta Trygg - Grundare

Olivia Trygg - Generalsekreterare på Trygga Barnen

Olivia Trygg växte upp i Djursholm. Det var ofta fester hemma och i centrum stod hennes pappa. Han betraktades som social och rolig och skålade med alla. Ingen förstod att han var alkoholist. När Olivia var 11 år började hon ana att pappa hade problem med spriten. - "Jag hällde ut vinet i slasken och sade åt honom att han inte fick dricka för det var farligt. Men då gömde han vinflaskorna i stället, säger Olivia"

Idag hjälper Olivia Trygg hundratals barn genom stiftelsen Trygga Barnen.

Ida Trygg Andersson och Filip Andersson  - Trygga vuxna

- Att vara en trygg vuxen förälder är att vara närvarande och tryggheten i sina barns liv. Det är vår främsta uppgift som förälder. Alkoholen tar bort den närheten och tryggheten. Vi vill visa våra barn att man kan att ha roligt och fira utan att alkohol är i fokus. 

De grundade Kinondo Kwetu Trust fund som har upprättat en klinik som riktar in sig på barnvård, förlossning, vaccinering och tuberkulos. Konsulterar och medicinerar över 1000 HIV patienter månatligen. Idas pappa Hans gick bort i alkoholism.

Petra Reich - En trygg vuxen

Petra är vuxet barn till en far som missbrukade alkohol och levde sedan i en nära relation med en man med samma problematik. Detta har påverkat hela barndomen och hennes vuxna liv men även andra relationer.

Petra och Agneta träffades 2003 på jobbet och tack vare Agneta som då var arbetsgivare kunde Petra vara helt öppen då båda hade tagit sig ur sina relationer med allt vad det innebar i kontakt med olika terapeuter, familjeteam, jurister, BUP mm. Idag känner Petra en stark drivkraft att hjälpa andra i samma situation såväl barn som vuxna. Det är oerhört viktigt att ta hand om sig själv som vuxen för att finnas till hands för sina barn. Petra har idag två vuxna barn och man, hon lever i Stockholm tillsammans med sin familj i en harmonisk tillvaro.

Jörgen Dyssvold - En trygg vuxen

Jörgen har en passion för människor och möten. Förutom att driva ett par egna företag är han sedan tonåren en social entreprenör som går på Steve Jobs linje, nämligen att det bara är de som är galna nog att tro att de kan förändra världen också kommer lyckas.

Han har på nära håll upplevt hur alkoholen kan göra skada och brinner starkt för frågor om hälsa och livsstil, bl a om hur fysisk aktivitet gynnar hjärnan och gör oss mer kreativa. Jörgen är ambassadör för Trygga Vuxna men hjälper också till med kommunikation, strategi, idéer till kampanjer och med att skriva texter.

shutterstock_257242003.jpg

SAMARBETSPARTNERS 

Brinner du för att hjälpa medmänniskor?

Vi söker alltid efter volontärhjälp som kan stödja och arbeta med våra anhöriga.

Om du vill engagera dig och hjälpa till kontakta då Agneta Trygg på email >>

 

NÄRINGSLIVET

Vi skapar hållbara företag genom medkänsla, tillit, hjälp och engagemang vilket leder till lönsamhet.

Trygga Vuxna tar hand om dina medarbetare som är medberoende. Vi vill stärka den psykiska hälsan i ditt företag.

Beroende är en sjukdom, en konstaterad folksjukdom. Medberoende, som drabbar närstående till beroendesjuka, drabbar 4-6 ggr fler och är ett sjukdomsliknande tillstånd som påverkar människors vardag på många olika sätt. Med rätt hjälp kan dessa individer tillfriskna snabbare.

Trygga Vuxna vänder sig till vuxna. Målgruppen är alla vuxna som i dagsläget lever med en beroendesjuk eller som har en beroendesjuk i den nära familjekretsen. Det kan t.ex vara en partner eller förälder, syskon eller ett eget barn. Målgruppen inkluderar även vuxna som har vuxit upp med minst en beroendesjuk förälder.

Vi erbjuder stödtelefon 24/7, email stöd, individuell terapi, gruppverksamhet och kunskap om beroende sjukdomar och hur det påverkar individen, anhöriga och bolagen.

Kontakta Agneta Trygg, grundare av Trygga Vuxna via email.

shutterstock_370508654.jpg

BARN

Du är inte ensam! Har någon i din familj eller i din närhet problem med alkohol eller droger? Lever du i en familj som är drabbad av psykisk ohälsa? Stiftelsen Trygga Barnen finns för att hjälpa dig. För att komma i kontakt med Trygga Barnen klicka nedan så kommer du direkt till Trygga Barnens hemsida.

 

KONTAKTA OSS

Behöver du stöd eller komma i kontakt med Trygga Vuxna?
Mejla direkt till agneta.trygg@tryggavuxna.org

Vi som finns här på Trygga Vuxna har erfarenhet av familjer där någon druckit för mycket, tagit andra droger eller mått psykiskt dåligt. Vi har tystnadslöfte och du har möjlighet att vara anonym, ingen behöver veta att du har kontaktat oss.

Inga uppgifter sparas eller visas på webbplatsen. Vi behandlar all e-post konfidentiellt.